Thiết kế, in ấn danh thiếp - name card Thiết kế, in ấn phong bì thư, tiêu đề thư, letter Thiết kế, in ấn tờ rơi, tờ bướm
Thiết kế, in ấn Poster Thiết kế, in ấn Brochure Thiết kế, in ấn Catalogue
Decal lưới Bản in trên Decal Bản in trên chất liệu lụa silk, Simili
Bản in trên chất liệu backlit, ppc Bản in trên chất liệu Decal PP Bản in trên chất liệu bạt Hiflex
In hình ảnh, biểu tượng trên cốc